Kilku mężczyzn niesie ulicą kawał koniny, 24.08.1944 r.