Grupa Powstańców ze zdobytą bronią w Gmachu Policji na Krakowskim Przedmieściu, ul. Czackiego, 23.08.1944 r.