Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 55 - Złota


(1/17): sygn. 6621 (2/17): sygn. 6622 (3/17): sygn. 6623 (4/17): sygn. 6624 (5/17): sygn. 6625
(6/17): sygn. 6626 (7/17): sygn. 6627 (8/17): sygn. 6628 (9/17): sygn. 6629 (10/17): sygn. 6630
(11/17): sygn. 6631 (12/17): sygn. 6632 (13/17): sygn. 6633 (14/17): sygn. 6634 (15/17): sygn. 6635
(16/17): sygn. 6641 (17/17): sygn. 6642