Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 54 - Zielna


(1/28): sygn. 6569 (2/28): sygn. 6570 (3/28): sygn. 6571 (4/28): sygn. 6572 (5/28): sygn. 6573
(6/28): sygn. 6574 (7/28): sygn. 6575 (8/28): sygn. 6576 (9/28): sygn. 6577 (10/28): sygn. 6578
(11/28): sygn. 6579 (12/28): sygn. 6580 (13/28): sygn. 6581 (14/28): sygn. 6582 (15/28): sygn. 6583
(16/28): sygn. 6584 (17/28): sygn. 6585 (18/28): sygn. 6586 (19/28): sygn. 6587 (20/28): sygn. 6588
(21/28): sygn. 6589 (22/28): sygn. 6590 (23/28): sygn. 6591 (24/28): sygn. 6592 (25/28): sygn. 6593
(26/28): sygn. 6594 (27/28): sygn. 6595 (28/28): sygn. 6596