Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 55 - Zielna


(1/24): sygn. 6597 (2/24): sygn. 6598 (3/24): sygn. 6599 (4/24): sygn. 6600 (5/24): sygn. 6601
(6/24): sygn. 6602 (7/24): sygn. 6603 (8/24): sygn. 6604 (9/24): sygn. 6605 (10/24): sygn. 6606
(11/24): sygn. 6607 (12/24): sygn. 6608 (13/24): sygn. 6609 (14/24): sygn. 6610 (15/24): sygn. 6611
(16/24): sygn. 6612 (17/24): sygn. 6613 (18/24): sygn. 6614 (19/24): sygn. 6615 (20/24): sygn. 6616
(21/24): sygn. 6617 (22/24): sygn. 6618 (23/24): sygn. 6619 (24/24): sygn. 6620