Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 57 - Pl. Żelaznej Bramy


(1/25): sygn. 6695 (2/25): sygn. 6696 (3/25): sygn. 6697 (4/25): sygn. 6698 (5/25): sygn. 6699
(6/25): sygn. 6700 (7/25): sygn. 6701 (8/25): sygn. 6702 (9/25): sygn. 6703 (10/25): sygn. 6704
(11/25): sygn. 6705 (12/25): sygn. 6706 (13/25): sygn. 6707 (14/25): sygn. 6708 (15/25): sygn. 6709
(16/25): sygn. 6710 (17/25): sygn. 6711 (18/25): sygn. 6712 (19/25): sygn. 6713 (20/25): sygn. 6714
(21/25): sygn. 6715 (22/25): sygn. 6716 (23/25): sygn. 6717 (24/25): sygn. 6718 (25/25): sygn. 6719