Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 53 - Wybrzeże Gdańskie


(1/22): sygn. 6520 (2/22): sygn. 6521 (3/22): sygn. 6522 (4/22): sygn. 6523 (5/22): sygn. 6524
(6/22): sygn. 6525 (7/22): sygn. 6526 (8/22): sygn. 6527 (9/22): sygn. 6528 (10/22): sygn. 6529
(11/22): sygn. 6530 (12/22): sygn. 6531 (13/22): sygn. 6532 (14/22): sygn. 6533 (15/22): sygn. 6534
(16/22): sygn. 6535 (17/22): sygn. 6536 (18/22): sygn. 6537 (19/22): sygn. 6538 (20/22): sygn. 6539
(21/22): sygn. 6540 (22/22): sygn. 6541