Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 52 - Wolska

(51/67): sygn. 6467 (52/67): sygn. 6468 (53/67): sygn. 6469 (54/67): sygn. 6470 (55/67): sygn. 6471
(56/67): sygn. 6472 (57/67): sygn. 6473 (58/67): sygn. 6474 (59/67): sygn. 6475 (60/67): sygn. 6476
(61/67): sygn. 6477 (62/67): sygn. 6478 (63/67): sygn. 6479 (64/67): sygn. 6480 (65/67): sygn. 6481
(66/67): sygn. 6482 (67/67): sygn. 6483