Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 51 - Wolność


(1/13): sygn. 6352 (2/13): sygn. 6353 (3/13): sygn. 6354 (4/13): sygn. 6355 (5/13): sygn. 6356
(6/13): sygn. 6357 (7/13): sygn. 6358 (8/13): sygn. 6359 (9/13): sygn. 6360 (10/13): sygn. 6361
(11/13): sygn. 6362 (12/13): sygn. 6363 (13/13): sygn. 6364