Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 53 - Wójtowska


(1/11): sygn. 6497 (2/11): sygn. 6501 (3/11): sygn. 6502 (4/11): sygn. 6503 (5/11): sygn. 6504
(6/11): sygn. 6505 (7/11): sygn. 6506 (8/11): sygn. 6507 (9/11): sygn. 6508 (10/11): sygn. 6509
(11/11): sygn. 6510