Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 47 - pl. Trzech Krzyży

(1/24): sygn. 6076 (2/24): sygn. 6077 (3/24): sygn. 6078 (4/24): sygn. 6079 (5/24): sygn. 6080
(6/24): sygn. 6081 (7/24): sygn. 6082 (8/24): sygn. 6083 (9/24): sygn. 6084 (10/24): sygn. 6085
(11/24): sygn. 6086 (12/24): sygn. 6087 (13/24): sygn. 6088 (14/24): sygn. 6089 (15/24): sygn. 6090
(16/24): sygn. 6091 (17/24): sygn. 6092 (18/24): sygn. 6093 (19/24): sygn. 6094 (20/24): sygn. 6095
(21/24): sygn. 6096 (22/24): sygn. 6097 (23/24): sygn. 6098 (24/24): sygn. 6099