Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 44 - Szregera


(1/9): sygn. 5854 (2/9): sygn. 5855 (3/9): sygn. 5856 (4/9): sygn. 5857 (5/9): sygn. 5858
(6/9): sygn. 5859 (7/9): sygn. 5860 (8/9): sygn. 5861 (9/9): sygn. 5862