Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 42 - Solna


(1/27): sygn. 5754 (2/27): sygn. 5755 (3/27): sygn. 5756 (4/27): sygn. 5757 (5/27): sygn. 5758
(6/27): sygn. 5759 (7/27): sygn. 5760 (8/27): sygn. 5761 (9/27): sygn. 5762 (10/27): sygn. 5763
(11/27): sygn. 5764 (12/27): sygn. 5765 (13/27): sygn. 5766 (14/27): sygn. 5767 (15/27): sygn. 5768
(16/27): sygn. 5769 (17/27): sygn. 5770 (18/27): sygn. 5771 (19/27): sygn. 5772 (20/27): sygn. 5773
(21/27): sygn. 5774 (22/27): sygn. 5775 (23/27): sygn. 5776 (24/27): sygn. 5777 (25/27): sygn. 5778
(26/27): sygn. 5779 (27/27): sygn. 5780