Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 41 - Słoneczna


(1/10): sygn. 5690 (2/10): sygn. 5692 (3/10): sygn. 5693 (4/10): sygn. 5694 (5/10): sygn. 5695
(6/10): sygn. 5696 (7/10): sygn. 5697 (8/10): sygn. 5698 (9/10): sygn. 5699 (10/10): sygn. 5700