Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 41 - Sienkiewicza


(1/13): sygn. 5651 (2/13): sygn. 5652 (3/13): sygn. 5653 (4/13): sygn. 5654 (5/13): sygn. 5655
(6/13): sygn. 5656 (7/13): sygn. 5657 (8/13): sygn. 5658 (9/13): sygn. 5659 (10/13): sygn. 5660
(11/13): sygn. 5661 (12/13): sygn. 5662 (13/13): sygn. 5663