Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 39 - Senatorska


(1/19): sygn. 5555 (2/19): sygn. 5557 (3/19): sygn. 5558 (4/19): sygn. 5559 (5/19): sygn. 5560
(6/19): sygn. 5561 (7/19): sygn. 5562 (8/19): sygn. 5563 (9/19): sygn. 5564 (10/19): sygn. 5565
(11/19): sygn. 5566 (12/19): sygn. 5567 (13/19): sygn. 5568 (14/19): sygn. 5569 (15/19): sygn. 5570
(16/19): sygn. 5571 (17/19): sygn. 5572 (18/19): sygn. 5573 (19/19): sygn. 5574