Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 41 - Sękocińska


(1/8): sygn. 5643 (2/8): sygn. 5644 (3/8): sygn. 5645 (4/8): sygn. 5646 (5/8): sygn. 5647
(6/8): sygn. 5648 (7/8): sygn. 5649 (8/8): sygn. 5650