Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 39 - Rynek Starego Miasta i Plac Pi³sudskiego


(1/29): sygn. 5527 (2/29): sygn. 5528 (3/29): sygn. 5529 (4/29): sygn. 5530 (5/29): sygn. 5531
(6/29): sygn. 5532 (7/29): sygn. 5533 (8/29): sygn. 5534 (9/29): sygn. 5535 (10/29): sygn. 5536
(11/29): sygn. 5537 (12/29): sygn. 5538 (13/29): sygn. 5539 (14/29): sygn. 5540 (15/29): sygn. 5541
(16/29): sygn. 5542 (17/29): sygn. 5543 (18/29): sygn. 5544 (19/29): sygn. 5545 (20/29): sygn. 5546
(21/29): sygn. 5547 (22/29): sygn. 5548 (23/29): sygn. 5549 (24/29): sygn. 5550 (25/29): sygn. 5551
(26/29): sygn. 5552 (27/29): sygn. 5553 (28/29): sygn. 5554 (29/29): sygn. 5556