Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 37 - Rozbrat


(1/27): sygn. 5437 (2/27): sygn. 5438 (3/27): sygn. 5439 (4/27): sygn. 5440 (5/27): sygn. 5441
(6/27): sygn. 5442 (7/27): sygn. 5443 (8/27): sygn. 5444 (9/27): sygn. 5445 (10/27): sygn. 5446
(11/27): sygn. 5447 (12/27): sygn. 5448 (13/27): sygn. 5449 (14/27): sygn. 5450 (15/27): sygn. 5451
(16/27): sygn. 5452 (17/27): sygn. 5453 (18/27): sygn. 5454 (19/27): sygn. 5455 (20/27): sygn. 5456
(21/27): sygn. 5457 (22/27): sygn. 5458 (23/27): sygn. 5459 (24/27): sygn. 5460 (25/27): sygn. 5461
(26/27): sygn. 5462 (27/27): sygn. 5463