Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 37 - Puławska


(1/26): sygn. 5404 (2/26): sygn. 5405 (3/26): sygn. 5406 (4/26): sygn. 5407 (5/26): sygn. 5408
(6/26): sygn. 5409 (7/26): sygn. 5410 (8/26): sygn. 5411 (9/26): sygn. 5412 (10/26): sygn. 5413
(11/26): sygn. 5414 (12/26): sygn. 5415 (13/26): sygn. 5416 (14/26): sygn. 5417 (15/26): sygn. 5418
(16/26): sygn. 5419 (17/26): sygn. 5420 (18/26): sygn. 5421 (19/26): sygn. 5422 (20/26): sygn. 5423
(21/26): sygn. 5424 (22/26): sygn. 5425 (23/26): sygn. 5426 (24/26): sygn. 5427 (25/26): sygn. 5428
(26/26): sygn. 5429