Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 34 - Prosta


(1/8): sygn. 5246 (2/8): sygn. 5247 (3/8): sygn. 5248 (4/8): sygn. 5249 (5/8): sygn. 5250
(6/8): sygn. 5264 (7/8): sygn. 5265 (8/8): sygn. 5266