Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 34 - Polna


(1/27): sygn. 5218 (2/27): sygn. 5219 (3/27): sygn. 5220 (4/27): sygn. 5221 (5/27): sygn. 5222
(6/27): sygn. 5223 (7/27): sygn. 5224 (8/27): sygn. 5225 (9/27): sygn. 5226 (10/27): sygn. 5227
(11/27): sygn. 5228 (12/27): sygn. 5229 (13/27): sygn. 5230 (14/27): sygn. 5231 (15/27): sygn. 5232
(16/27): sygn. 5233 (17/27): sygn. 5234 (18/27): sygn. 5235 (19/27): sygn. 5236 (20/27): sygn. 5237
(21/27): sygn. 5238 (22/27): sygn. 5239 (23/27): sygn. 5240 (24/27): sygn. 5241 (25/27): sygn. 5242
(26/27): sygn. 5243 (27/27): sygn. 5244