Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 33 - Pogonowskiego


(1/16): sygn. 5200 (2/16): sygn. 5201 (3/16): sygn. 5202 (4/16): sygn. 5203 (5/16): sygn. 5204
(6/16): sygn. 5205 (7/16): sygn. 5206 (8/16): sygn. 5207 (9/16): sygn. 5208 (10/16): sygn. 5209
(11/16): sygn. 5210 (12/16): sygn. 5211 (13/16): sygn. 5212 (14/16): sygn. 5213 (15/16): sygn. 5214
(16/16): sygn. 5215