Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 32 - Piusa XI i most Kierbedzia


(1/29): sygn. 5073 (2/29): sygn. 5074 (3/29): sygn. 5075 (4/29): sygn. 5076 (5/29): sygn. 5077
(6/29): sygn. 5078 (7/29): sygn. 5079 (8/29): sygn. 5080 (9/29): sygn. 5081 (10/29): sygn. 5082
(11/29): sygn. 5083 (12/29): sygn. 5084 (13/29): sygn. 5085 (14/29): sygn. 5086 (15/29): sygn. 5087
(16/29): sygn. 5088 (17/29): sygn. 5089 (18/29): sygn. 5090 (19/29): sygn. 5091 (20/29): sygn. 5092
(21/29): sygn. 5093 (22/29): sygn. 5094 (23/29): sygn. 5095 (24/29): sygn. 5096 (25/29): sygn. 5097
(26/29): sygn. 5098 (27/29): sygn. 5099 (28/29): sygn. 5100 (29/29): sygn. 5101