Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 29 - Nowomiejska


(1/17): sygn. 4860 (2/17): sygn. 4861 (3/17): sygn. 4862 (4/17): sygn. 4863 (5/17): sygn. 4864
(6/17): sygn. 4865 (7/17): sygn. 4866 (8/17): sygn. 4867 (9/17): sygn. 4868 (10/17): sygn. 4869
(11/17): sygn. 4870 (12/17): sygn. 4871 (13/17): sygn. 4872 (14/17): sygn. 4873 (15/17): sygn. 4874
(16/17): sygn. 4875 (17/17): sygn. 4876