Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 28 - Nowolipki


(1/8): sygn. 4851 (2/8): sygn. 4852 (3/8): sygn. 4853 (4/8): sygn. 4854 (5/8): sygn. 4855
(6/8): sygn. 4856 (7/8): sygn. 4857 (8/8): sygn. 4858