Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 27 - Moniuszki


(1/18): sygn. 4769 (2/18): sygn. 4770 (3/18): sygn. 4771 (4/18): sygn. 4772 (5/18): sygn. 4773
(6/18): sygn. 4774 (7/18): sygn. 4775 (8/18): sygn. 4776 (9/18): sygn. 4777 (10/18): sygn. 4778
(11/18): sygn. 4779 (12/18): sygn. 4780 (13/18): sygn. 4781 (14/18): sygn. 4782 (15/18): sygn. 4783
(16/18): sygn. 4784 (17/18): sygn. 4785 (18/18): sygn. 4786