Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 25 - Mazowiecka


(1/10): sygn. 4580 (2/10): sygn. 4581 (3/10): sygn. 4582 (4/10): sygn. 4583 (5/10): sygn. 4584
(6/10): sygn. 4585 (7/10): sygn. 4586 (8/10): sygn. 4587 (9/10): sygn. 4588 (10/10): sygn. 4589