Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 22 - Plac Małachowskiego


(1/3): sygn. 4404 (2/3): sygn. 4405 (3/3): sygn. 4406