Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 22 - Ludna


(1/15): sygn. 4345 (2/15): sygn. 4355 (3/15): sygn. 4358 (4/15): sygn. 4359 (5/15): sygn. 4360
(6/15): sygn. 4361 (7/15): sygn. 4362 (8/15): sygn. 4363 (9/15): sygn. 4364 (10/15): sygn. 4365
(11/15): sygn. 4366 (12/15): sygn. 4367 (13/15): sygn. 4368 (14/15): sygn. 4369 (15/15): sygn. 4370