Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 22 - Łęczycka


(1/3): sygn. 4373 (2/3): sygn. 4374 (3/3): sygn. 4375