Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 19 - Krzywe Koło


(1/8): sygn. 4172 (2/8): sygn. 4173 (3/8): sygn. 4174 (4/8): sygn. 4175 (5/8): sygn. 4176
(6/8): sygn. 4177 (7/8): sygn. 4178 (8/8): sygn. 4179