Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 19 - Krucza


(1/11): sygn. 4161 (2/11): sygn. 4162 (3/11): sygn. 4163 (4/11): sygn. 4164 (5/11): sygn. 4165
(6/11): sygn. 4166 (7/11): sygn. 4167 (8/11): sygn. 4168 (9/11): sygn. 4169 (10/11): sygn. 4170
(11/11): sygn. 4171