Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 16 - Jezuicka


(1/2): sygn. 3998