Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 15 - Hoża


(1/18): sygn. 3887 (2/18): sygn. 3888 (3/18): sygn. 3889 (4/18): sygn. 3890 (5/18): sygn. 3891
(6/18): sygn. 3892 (7/18): sygn. 3893 (8/18): sygn. 3894 (9/18): sygn. 3895 (10/18): sygn. 3896
(11/18): sygn. 3897 (12/18): sygn. 3898 (13/18): sygn. 3899 (14/18): sygn. 3900 (15/18): sygn. 3901
(16/18): sygn. 3902 (17/18): sygn. 3903 (18/18): sygn. 3904