Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 14 - Grzybowska


(1/18): sygn. 3840 (2/18): sygn. 3841 (3/18): sygn. 3842 (4/18): sygn. 3843 (5/18): sygn. 3844
(6/18): sygn. 3845 (7/18): sygn. 3846 (8/18): sygn. 3847 (9/18): sygn. 3848 (10/18): sygn. 3849
(11/18): sygn. 3850 (12/18): sygn. 3851 (13/18): sygn. 3852 (14/18): sygn. 3853 (15/18): sygn. 3854
(16/18): sygn. 3855 (17/18): sygn. 3856 (18/18): sygn. 3857