Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 13 - Grójecka


(1/16): sygn. 3796 (2/16): sygn. 3797 (3/16): sygn. 3798 (4/16): sygn. 3799 (5/16): sygn. 3800
(6/16): sygn. 3801 (7/16): sygn. 3802 (8/16): sygn. 3803 (9/16): sygn. 3804 (10/16): sygn. 3805
(11/16): sygn. 3806 (12/16): sygn. 3807 (13/16): sygn. 3808 (14/16): sygn. 3809 (15/16): sygn. 3810
(16/16): sygn. 3811