Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 12 - Franciszkańska


(1/8): sygn. 3671 (2/8): sygn. 3672 (3/8): sygn. 3673 (4/8): sygn. 3674 (5/8): sygn. 3675
(6/8): sygn. 3676 (7/8): sygn. 3677 (8/8): sygn. 3678