Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 11 - Dzia³dowska


(1/7): sygn. 3604 (2/7): sygn. 3605 (3/7): sygn. 3606 (4/7): sygn. 3607 (5/7): sygn. 3608
(6/7): sygn. 3609 (7/7): sygn. 3610