Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 2 - Bonifraterska


(1/7): sygn. 3097 (2/7): sygn. 3098 (3/7): sygn. 3099 (4/7): sygn. 3100 (5/7): sygn. 3101
(6/7): sygn. 3102 (7/7): sygn. 3103