Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 2 - Bielańska


(1/22): sygn. 3071 (2/22): sygn. 3072 (3/22): sygn. 3073 (4/22): sygn. 3074 (5/22): sygn. 3075
(6/22): sygn. 3076 (7/22): sygn. 3077 (8/22): sygn. 3078 (9/22): sygn. 3079 (10/22): sygn. 3080
(11/22): sygn. 3081 (12/22): sygn. 3082 (13/22): sygn. 3083 (14/22): sygn. 3084 (15/22): sygn. 3085
(16/22): sygn. 3086 (17/22): sygn. 3087 (18/22): sygn. 3088 (19/22): sygn. 3089 (20/22): sygn. 3090
(21/22): sygn. 3091 (22/22): sygn. 3092