Praktyki i wolontariat

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Oferty praktyk dla studentów

zaproszenie_wystawa_Warszawa1.jpg

Archiwum Państwowe w Warszawie uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Zapraszamy studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych:

 • Praktykant w Oddziale opracowania zasobu II Archiwum Państwowego w Warszawie (sierpień, październik)
 • Praktykant w Oddziale w Grodzisku Archiwum Państwowego w Warszawie (sierpień, wrzesień, październik)
 • Praktykant w Oddziale w Mławie Archiwum Państwowego w Warszawie (sierpień, wrzesień, październik)
 • Praktykant w Archiwum Dokumentacji Osobowo-Płacowej Archiwum Państwowego w Warszawie (sierpień, wrzesień, październik)
 • Praktykant w Oddziale w Otwocku Archiwum Państwowego w Warszawie (wrzesień, październik)
 • Praktykant w Oddziale w Pułtusku Archiwum Państwowego w Warszawie (październik)

(poniżej zależy wpisać wszystkie wolne miejsca praktyk studenckich, którymi dysponuje urząd i podlinkować do bazy CBOP)

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM (http://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej-w-2015-roku)

Studentów zainteresowanych kontaktem z naszym urzędem/jednostką i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: 22 635 92 42/43 w. 117 lub mailowo pod adresem: edukacja@warszawa.ap.gov.pl .

5 sierpnia 2015

Praktyki

Studenckie praktyki w Archiwum Państwowym w Warszawie

Archiwum Państwowe w Warszawie stwarza możliwości odbycia praktyki zawodowej studentom kierunków humanistycznych o specjalności archiwalnej. Studenci mają możliwość odbycia praktyki zawodowej w warszawskiej siedzibie archiwum (Krzywe Koło 7) lub w jego oddziałach zamiejscowych (Grodzisk, Łowicz, Otwock, Milanówek, Mława, Pułtusk).

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest zgodnie z wymogami sprecyzowanymi w dokumencie "Zasady organizacji praktyk studenckich w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i  archiwach państwowych” (plik do pobrania poniżej: zasady organizacji praktyk). Studenci zainteresowani odbyciem praktyki zawodowej w Archiwum Państwowym w Warszawie powinni:

 1. ukończyć przynajmniej pierwszy rok studiów licencjackich albo jednolitych magisterskich;
 2. posiadać skierowanie ze szkoły wyższejoraz szczegółowy program praktyki studenckiej, zaakceptowany przez uprawniony organ szkoły (określone oczekiwania względem archiwum);
 3. posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenckiej w archiwum (ubezpieczenie przez szkołę lub ubezpieczenie indywidualne).

Kwalifikacja studentów do odbycia praktyki studenckiej w archiwum następuje na podstawie:

 • wypełnionego formularza zgłoszenia na praktykę studencką (Załącznik nr 1 - zgłoszenie na praktykę studencką)
 • skierowanie ze szkoły do odbycia praktyki studenckiej w archiwum (Załącznik nr 2 - skierowanie na praktykę)
 • szczegółowego programu praktyki studenckiej, zaakceptowanego przez uprawniony organ szkoły (określone oczekiwania względem archiwum)
 • listu motywacyjnego studenta
 • życiorysu studenta

Warunkiem rozpoczęcia praktyki zawodowej przez studenta jest podpisanie przez szkołęwyższą, która kieruje studenta na praktykę, i archiwum umowy o organizację praktyki studentów (Załącznik nr 3 - umowa o organizację praktyki studentów), która określa, indywidualnie dla każdego studenta, szczegóły organizacyjne jego zawodowej praktyki studenckiej.

Archiwum dysponuje ograniczoną liczbą stanowisk pracy (biurko + dostęp do komputera). W praktyce oznacza to, że w jednym i tym samym terminie możemy zapewnić 10 miejsc dla studentów zainteresowanych odbyciem praktyki zawodowej w naszym archiwum, tj. po jednym miejscu w oddziałach zamiejscowych archiwum (Grodzisk, Łowicz, Otwock, Mława, Pułtusk) oraz w jego siedzibie w Warszawie i cztery miejsca w oddziale w Milanówku.

Studenci zainteresowani praktykami zawodowymi proszeni są o przesłanie aplikacji na adres archiwum@warszawa.ap.gov.pl.
5 czerwca 2015
Czytaj więcej o: Praktyki

Wolontariat

I. Cele wolontariatu w Archiwum Państwowym w Warszawie:

 • pomoc w realizacji statutowych zadań archiwum,
 • stwarzanie emerytom i rencistom możliwości kontynuacji pracy zawodowej,
 • stwarzanie ludziom młodym możliwości uzyskania doświadczeń zawodowych,
 • pomoc indywidualnym użytkownikom archiwum w korzystaniu z zasobu archiwalnego,
 • kształtowanie w świadomości społecznej nowego wizerunku archiwum - jako instytucji realizującej potrzeby społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

1 lipca 2017
Czytaj więcej o: Wolontariat

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-26
Data publikacji:2015-05-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:17596