Archiwum Państwowe w Warszawie

Oddział w Grodzisku Mazowieckim: wyszukiwarki

28 maja 2015
ikona wyszukiwarki Indeksy metrykalne - APW Oddział w Grodzisku Mazowieckim

Baza danych aktów metrykalnych ze zbiorów grodziskiego oddziału APW. Baza jest otwarta i systematycznie uzupełniana nowymi wpisami.

 

Wyszukiwarka - Indexy metrykalne - Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Grodzisku Mazowieckim

W wyniku porozumienia o współpracy, zawartego 2 października 2010 roku, pomiędzy Archiwum Państwowym m.st. Warszawy i Warszawskim Zespołem Indeksacyjnym, rozpoczęto projekt digitalizacji, obejmujący fotografowanie z równoległym indeksowaniem, akt stanu cywilnego z terenu działania APW Oddział w Grodzisku Mazowieckim.

W wyszukiwarce prezentujemy indeksy do akt stanu cywilnego z terenu:


I
ndeksy zostały przygotowane przez osoby pracujące w ramach projektu, którym za prowadzone działania fotograficzne i indeksacyjne serdecznie dziękujemy.

 

Na chwilę obecną wyszukiwarka obejmuje 50.000 rekordów. Ich liczba będzie jednak wzrastać, ponieważ planujemy uzupełniać wyszukiwarkę o kolejne rekordy, w miarę postępu procesu digitalizacji i indeksacji akt stanu cywilnego.

Baza danych zawiera niżej wymienione pola, które stanowią kryterium wyszukiwania:

 

Wskazówki wyszukiwawcze:

- nazwisko;
- imię;
- rok (sporządzenia aktu);
- typ aktu;
- nr aktu; -
- miejsce sporządzenia aktu stanu cywilnego;
- uwagi, w których figurują ważne dla genealoga dane.


A dokładniej:


Wyszukiwarka wyświetli maksymalnie 1000 pierwszych wyników.

Poszczególne rekordy, znajdujące się w bazie danych, powstały w oparciu o zapisy w samych aktach stanu cywilnego, nie zaś na podstawie alfabetycznych skorowidzów do nich. Starano się dzięki temu uniknąć powielania błędów, które bardzo często występują w skorowidzach do aktów urodzeń, małżeństw, zgonów, np. błędne zapisane nazwisko, niewłaściwy numer aktu, niewłaściwa płeć urodzonego dziecka itd.

Wszystkim osobom zaangażowanym w projekt jeszcze raz dziękujemy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-28
Data publikacji:2015-05-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:29385