Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

"Warszawski trudny czas, czyli stolica i jej mieszkańcy w świetle archiwaliów" - Warsztaty metodyczne dla nauczycieli

Archiwum Państwowe w Warszawie i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie zapraszają nauczycieli historii, historii i społeczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie na warsztaty metodyczne, organizowane nieodpłatnie w siedzibie archiwum oraz MSCDN.

Przedmiotem zajęć warsztatowych będą źródła dotyczące dwóch ważnych okresów w dziejach Warszawy i jej mieszkańców — pierwszej wojny światowej oraz tzw. socrealizmu. Wśród analizowanych materiałów archiwalnych znajdą się:

 • fotografie osób, miejsc i wydarzeń
 • afisze i plakaty
 • broszury i druki ulotne
 • rysunki i plany przedstawiające rekonstrukcję Warszawy po II wojnie światowej
 • korespondencja i materiały pamiętnikarskie
 • dokumentacja urzędów

Taki dobór materiałów źródłowych pozwoli bliżej poznać Warszawę, jej mieszkańców i ich problemy oraz zrozumieć, jak radzili sobie z nimi w trudnych momentach dziejowych. Pozwoli również przyjrzeć się bliżej konkretnym źródłom archiwalnym, a tym samym przeprowadzić ich analizę pod kątem formy i treści oraz próby znalezienia odpowiedzi na pytania, w jakim celu powstały, do czego mogą służyć i jak można je wykorzystać w pracy dydaktycznej.

Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w dwóch blokach tematycznych:

 1. Warszawa i warszawiacy w okresie pierwszej wojny światowej — (22 i 29 listopada 2013 r., w godzinach 14.30–18.30, w Archiwum Państwowym w Warszawie, ul. Krzywe Koło 7)
 2. Warszawa i warszawiacy w latach socrealizmu — (2 grudnia 2013 r., w godzinach 14.30–18.30, w siedzibie MSCDN, ul. Świętojerska 9 oraz 12 grudnia 2013 r., w godzinach 14.30–18.30, w Archiwum Państwowym w Warszawie, ul. Krzywe Koło 7)

Warsztaty te mają służyć:

 • poszerzeniu wiedzy na temat archiwum i jego roli w społeczeństwie jako instytucji kultury, która chroni narodowe dziedzictwo kulturowe i jednocześnie służy obywatelowi;
 • pokazaniu różnych możliwości korzystania ze zbiorów archiwalnych;
 • przybliżeniu różnych form współpracy szkoły i archiwum w procesie kształcenia i wychowania obywatelskiego dzieci i młodzieży;
 • podniesieniu kompetencji w zakresie różnych możliwości wykorzystania źródeł historycznych w procesie dydaktycznym oraz monitorowania podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Harmonogram zajęć warsztatowych, w ramach każdego z bloków tematycznych, obejmować będzie: konwersatorium na temat „Zrozumieć archiwum”; analizę źródeł archiwalnych; omówienie kwestii metodycznych; opracowywanie propozycji scenariuszy lekcji oraz zadań oraz podsumowanie zajęć. Uczestnicy warsztatów otrzymają płyty CD ze skanami materiałów archiwalnych wykorzystanych w trakcie zajęć oraz zaświadczenie ukończenia formy doskonalenia zawodowego.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie zgłoszenia e-mail do dr Teresy Stachurskiej-Maj, kierownika warsztatów (teresa.maj@mscdn.edu.pl) lub dr Violetty Urbaniak (edukacja@warszawa.ap.gov.pl).

12 listopada 2013
Czytaj więcej o: "Warszawski trudny czas, czyli stolica i jej mieszkańcy w świetle archiwaliów" - Warsztaty metodyczne dla nauczycieli

Promocja książki Cmentarz prawosławny w Łowiczu

W dniu 30 października w sali kinowej Łowickiego Ośrodka Kultury w Łowiczu odbyła się promocja książki Piotra Wysockiego „Cmentarz prawosławny w Łowiczu”. Jej autor jest nauczycielem w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu i doktorantem w Katedrze Historii Polski XIX w. Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego.

Książka stanowi pierwszą naukową publikację na temat historii najstarszej, bo istniejącej od 1820 r. nekropolii w Łowiczu, znajdującej się przy ul. Listopadowej. Poza dziejami cmentarza prawosławnego zostały w niej przedstawione losy łowickiej cerkwi w XIX w. oraz zamieszkującej w mieście społeczności rosyjskiej. Bogato ilustrowana książka posiada obszerną bibliografię, charakterystykę grobów Rosjan do 1914 r., indeks osobowy oraz spis inskrypcji na 45 zachowanych grobach.

 

Podstawowym źródłem historycznym wykorzystanym przez autora były materiały z Archiwum Państwowego w Warszawie i jego Oddziału w Łowiczu. Z Archiwum pochodziło również kilkanaście zdjęć, udostępnionych nieodpłatnie do książki. Konsultantem historycznym i autorem przedmowy do opracowania był kierownik oddziału APW w Łowiczu Marek Wojtylak.

W prezentacji książki uczestniczyli m.in.: biskup ordynariusz Diecezji Łowickiej Franciszek A. Dziuba, burmistrz Łowicza Krzysztof J. Kaliński, a także Valerij Leontiev – prawnuk pochowanego na cmentarzu księdza proboszcza łowickiej cerkwi Wieniamina Skworcowa. W trakcie promocji Piotr Wysocki otrzymał od zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, biskupa metropolity Sawy, order Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny (III kat.) za pracę dla dobra cerkwi. Order wręczyli: ks. kanonik Jan Jakimiuk, proboszcz cerkwi w Piotrkowie Trybunalskim oraz ks. Jakub Dmitruk z cerkwi św. Aleksandra Newskiego w Łodzi.

6 listopada 2013
Czytaj więcej o: Promocja książki Cmentarz prawosławny w Łowiczu

Niecodzienna lekcja historii w Łowiczu

Z inicjatywy Klubu Seniora "Radość" w Łowiczu w dniu 18 października 2013 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika odbyła się niecodzienna lekcja historii, poświęcona czasom Władysława Gomułki. Wzięli w niej udział członkowie Klubu Seniora, nauczyciele oraz uczniowie dwóch klas II LO, realizujący rozszerzony program wiedzy o społeczeństwie. Gościem specjalnym spotkania był kierownik łowickiego Oddziału Archiwum Państwowego w Warszawie Marek Wojtylak.

Na treść jego krótkiego wykładu dotyczącego dziejów Polski w latach 1956-1970 złożyły się wspomnienia osobiste oraz prezentacja wybranych z zasobu archiwalnego dokumentów ilustrujących życie mieszkańców Łowicza w tym okresie. Omówione, a następnie przekazane do obejrzenia zostały kopie protokołów posiedzeń i uchwał Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łowiczu. Uczniowie zadawali pytania na temat spędzania wolnego czasu i rozrywek oraz warunków nauki w mieście. Szczególne zainteresowanie wzbudziły uchwały Miejskiej Rady Narodowej odnoszące się do walki z chuligaństwem, w tym zakaz poruszania się młodzieży po mieście po godz. 19.00 oraz sprawdzania przez nauczycieli, czy uczniowie szkół uczęszczają do kina na dozwolone wiekiem filmy fabularne.

W trakcie spotkania zostały pokazane fragmenty Polskiej Kroniki Filmowej, ilustrujące życie codzienne Polaków w czasach Gomułki. Wspomnienia własne z tamtych lat przedstawiały członkinie Klubu Seniora, natomiast uczestniczący w lekcji uczniowie czytali fragmenty prozy i poezji socrealistycznej. Po zakończonym spotkaniu można było obejrzeć niewielką wystawę przedmiotów użytkowych z tamtego okresu, plakatów filmowych, legitymacji i odznaczeń, którą przygotowali pracownicy Łowickiego Ośrodka Kultury.

Na koniec zapowiedziano kontynuację lekcji tego typu - kolejne trzy będą dotyczyły czasów Edwarda Gierka, okresu stanu wojennego oraz lat przemian po 1989 r. W tym interesującym spotkaniu również uczestniczyli jako goście m.in. burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński, dyrektor Muzeum Marzena Kozanecka-Zwierz oraz prezes Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk - dr Tadeusz Żaczek.

23 października 2013
Czytaj więcej o: Niecodzienna lekcja historii w Łowiczu

„Wyścig po historię”

W dniu 19 września 2013 roku odbyła się „Wyścig po historię”, zorganizowanego przez Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Pułtusku, Pułtuską Bibliotekę Publiczną im. Joachima Lelewela oraz Pułtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Konkurs, jak co roku, rozpoczynał obchody „Dni Patrona Pułtuska” – św. Mateusza. Patronat nad konkursem objął burmistrz Pułtuska Wojciech Dębski, patronat medialny sprawował „Tygodnik Pułtuski” i „Pułtuska Gazeta Powiatowa”.

Celem konkursu było m.in. przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego regionu, rozwijanie zainteresowań lokalną historią i tradycją oraz popularyzacja kultury regionalnej. W tym roku w pytaniach konkursowych zwrócono szczególną uwagę na przebieg powstania styczniowego w Pułtusku i okolicach.

W konkursie wzięło udział 9 szkół z terenu miasta i gminy Pułtusk (każda szkoła wystawiała 4-osobową drużynę), rywalizujących w 2 kategoriach: szkół podstawowych i gimnazjów.

Otwarcie konkursu, z udziałem burmistrza Wojciecha Dębskiego, odbyło się o godzinie 10.30 przed siedzibą Archiwum, skąd drużyny, po udzieleniu odpowiedzi na pytanie oraz zaopatrzeniu w mapki, wyruszały w 5-minutowych odstępach na trasę biegu, by na kolejnych 8 punktach kontrolnych rozlokowanych na terenie miasta odpowiadać na pytania z historii i kultury regionu oraz uczestniczyć w konkurencjach sportowych (bieg, strzelanie piłką do bramki, strzelanie z łuku).

W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Pułtusku, która również w regulaminowym czasie odnalazła „skarb”.

Nagrody, ufundowane przez burmistrza Pułtuska, Pułtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne oraz redakcję „Pułtuskiej Gazety Powiatowej”, wręczył wiceburmistrz Zenon Kowalewski. Dyplomy otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu, a także nauczyciele - opiekunowie drużyn.

Jak co roku uczestnicy, ich opiekunowie oraz dyrekcje szkół podeszli do zawodów z dużym zaangażowaniem, traktując je bardzo prestiżowo.

 

fot. Kamil Uchnast

4 października 2013
Czytaj więcej o: „Wyścig po historię”