Siedziba główna Archiwum: zasób

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 maja 2015


Administracja ogólna - państwowa i samorządowa:

 • Rząd Gubernialny Warszawski w Warszawie (/1840-1866/ 1867-1918);
 • Kancelaria Gubernatora Warszawskiego w Warszawie (1867-1918);
 • Komisariat Rządu na m.st. Warszawę w Warszawie (1928-1939);
 • Urząd Gubernatora Dystryktu Warszawskiego (1939-1945);
 • starostwa powiatowe i grodzkie: Warszawa i województwo warszawskie (1918-1950);
 • Warszawska Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Aninie (1944-1950);
 • Urząd Wojewódzki w Warszawie (1944-1950; 1973-1975);
 • Wojewódzka Rada Narodowa i Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie (1944-1975);
 • dzielnicowe rady narodowe i prezydia dzielnicowych rad narodowych m. Warszawy (1950-1976)
 • akta miast: Warszawa (XIX-1950), Włochy (1921-1951);
 • akta gmin: Bródno (XIX-1951), Okęcie (1931-1950), Wilanów (1926-1951)


Administracja specjalna i instytucje kontrolne:

 • Zarząd Powiatowy Warszawski (1869-1918);
 • Warszawski Gubernialny Urząd Skarbowy w Warszawie (1884-1916), Kontrola Skarbowa przy sądach guberni kaliskiej i warszawskiej: Kalisz, Warszawa (1837-1867); Okręgowy Inspektorat Ochrony Skarbowej w Warszawie (1945-1951), Izba Skarbowa w Warszawie (1945-1950); Kontrola Skarbowa Dochodów Stemplowych w Kaliszu (1816-1867);
 • Urząd Gubernialny Warszawski ds. Podatku Przemysłowego w Warszawie (1898-1917), Warszawski Gubernialniany Urząd ds. Stowarzyszeń (1906-1915);
 • Dyrekcja Ceł Warszawa Wilno (1918-1935);
 • Okręgowy Urząd Ziemski w Warszawie (1919-1939);
 • urzędy rozjemcze w Warszawie (1934-1935);
 • Wojewódzki Urząd Ziemski w Warszawie (1944-1947)
 • PUR - oddziały: wojewódzki w Warszawie (1945-1951), powiatowe z województwa warszawskiego (1945-1950); inspektoraty rejonowe osadnictwa: Gostynin, Grodzisk Mazowiecki (1945-1947), Maków Mazowiecki (1945-1948), Sierpc (1945-1947), Warszawa (1946-1947);
 • Urząd Informacji i Propagandy województwa warszawskiego (1944-1947);
 • Warszawski Urząd Miejski ds. Ubezpieczeń Robotników w Warszawie, (1913-1915); Starszy Inspektor Fabryczny Guberni Warszawskiej w Warszawie (1849-1915); Warszawski Gubernialny Urząd ds. Fabrycznych i Górniczych w Warszawie (1891-1915);
 • Warszawska Statystyczna Komisja Czasowa w Warszawie (1877-1878);
 • Warszawski Miejski Urząd Poborowy w Warszawie (1874-1918); Warszawski Powiatowy Urząd ds. Powinności Wojskowej (1874-1916)
 • zarządy dróg kolejowych: Dąbrowa, Dęblin, Herby-Kielce, Łódź Fabryczna, Łuków, Terespol, Warszawa (1839-1917);
 • Warszawski Urząd Pocztowy w Warszawie (1891-1917);
 • Sejmik Samorządowy Województwa Warszawskiego w Warszawie (1990-1998)
 • Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym - delegatura warszawska i wojewódzka w Warszawie (1946-1954);
 • Kuratorium Szkolne w Warszawie (1921-1939; 1945-1950);
 • Warszawska Izba Kontroli w Warszawie (1900-1918).


Instytucje wymiaru sprawiedliwości:

 • Trybunał Cywilny w Warszawie (1815-1877);
 • sądy: okręgowe: Mława (1946-1948), Warszawa (1876-1917; 1917-1944; 1945-1950); apelacyjne w Warszawie (1921-1939); (1940-1942) i (1945-1950); pracy w Warszawie (1933-1939); (1946-1950); pokoju w Warszawie (1818-1915, 1926-1932); grodzki w Warszawie (1928-1939; 1939-1944; 1945-1950); handlowy w Warszawie (1907-1913, 1917-1944 i 1944-1950); wojewódzkie: dla m.st. Warszawy (1951-1976), dla województwa warszawskiego (1951-1975); powiatowy dla m.st. Warszawy  (1951-1975); Waszawa-Praga (1951-1976); Warszawa Śródmieście (1951-1952)
 • sądy niemieckie - obwodowe: Ciechanów (1940-1944), Gąbin (1943-1944), Gostynin (1940-1944), Maków Mazowiecki (1942-1944), Mława (1941-1944), Ostrołęka, Płock (1940-1944), Płońsk (1942-1944), Przasnysz, Pułtusk (1941-1944), Sierpc (1942-1944), Suwałki (1940-1944); specjalne: Ciechanów (1939-1944), Warszawa (1940-1944); powszechne: Warszawa, Żyrardów (1940-1944);
 • Sąd Wojskowy Okręgu Generalnego w Warszawie (1920-1926), Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie (1946-1955), Wojskowa Prokuratura DOKP (1945-1949), Wojskowa Prokuratura Rejonowa (1946-1955);
 • Sąd Policji Poprawczej w Warszawie (1870-1886);
 • Sąd Konsystorski Ewangelicko-Augsburski w Warszawie (1920-1922);
 • prokuratury: okręgowa w Warszawie (1882-1917; 1934-1936; 1942-1966); niemieckie: Warszawa (1916-1918; 1940-1944), Rejencji Ciechanowskiej (1940-1944), Ełk (1940-1944);
 • Urząd Śledczy m.st. Warszawy (1919-1944); sędziowie śledczy: w Warszawie (1903-1917, 1923-1942); z powiatów: Grójec (1909-1912), Łowicz (1906-1911), Radzymin (1915), Skierniewice (1915); okręgu wojskowego w Warszawie (1905), do spraw ważniejszych w Warszawie (1903-1917);
 • więzienia w Warszawie: Warszawskie Więzienie Żeńskie (1878-1916), Warszawskie Więzienie Śledcze (1859-1891), Główne Więzienie Karne (1852-1917), Tymczasowe Ciężkie Więzienie Karne (1904-1917), Więzienie Śledcze (1906-1917), Więzienie Etapowe (1911-1912), Więzienie Karne Warszawa-Mokotów (1916-1945), Więzienie Karne ul. Długa 52 (1927-1934), Więzienie Śledcze ul. Dzielna 24/26 (1926-1939), Więzienie ul. Daniłowiczowska 7 (1935-1944);
 • notariusze w Warszawie (1808-1951);
 • hipoteka: Warszawa (XIX-XX), Gubernia Warszawska (XIX-XX); Komisja Hipoteczna Województwa Mazowieckiego w Warszawie (1819-1821); Urząd Konserwatora Hipotek w Warszawie (1810-1820);
 • adwokaci w Warszawie (XIX-XX);
 • Komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju I Okręgu Guberni Warszawskiej Warszawa (1904-1905).


Wojsko i policja:

 • Kancelaria Dowództwa Żandarmerii Twierdzy Warszawa (1903-1912);
 • Warszawski Gubernialny Zarząd Żandarmerii (1880-1917), zarządy żandarmerii z powiatów: Warszawa, Mińsk Mazowiecki, Radzymin (1900-1916); żandarmeria powiatowa: Ciechanów (1939), Płock (1941-1944);
 • Warszawska Policja Wykonawcza w Warszawie (1867-1916);
 • Zarząd Oberpolicmajstra Warszawskiego w Warszawie (1837-1917);
 • Warszawski Wydział Ochrony Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Warszawie (1897-1916);
 • Policja Państwowa: Grupa Rezerwy w Warszawie (1931-1939), komendy: m.st. Warszawy (1919-1939); powiatowe z województwa warszawskiego (1918-1939);
 • Policja Polska - Komenda w Warszawie (1939-1944);
 • Tajna Policja Państwowa: Ciechanów-Płock (1940-1945);
 • Naczelnik Straży Ziemskiej powiatu warszawskiego (1867-1915).


Przedsiębiorstwa, administracja i samorząd gospodarczy:

 • cechy w Warszawie (1605-1957);
 • izby w Warszawie: przemysłowo-handlowa (1944-1950); handlowa polsko-rumuńska (1929-1937); warszawska rolnicza (1946-1947); warszawska lekarska (1901-1917); okręgowa aptekarska (1945-1949);
 • przedsiębiorstwa w Warszawie: budowlane, handlowe, kolejowe węzeł warszawski; przemysłu: spożywczego, chemicznego, metalowego, elektrycznego, elektronicznego, optycznego, motoryzacyjnego;
 • fabryki maszyn i narzędzi w Warszawie, Elektrownia Warszawska (1901-1978), Warszawska Stocznia Rzeczna w Warszawie (1954-1970);
 • spółdzielnie w Warszawie: budowlane, administracyjno-mieszkaniowe, remontowe, usług technicznych, usługowo-wytwórcze, wydawnicze, farmaceutyczne, nauczycielskie, transportowe, wielobranżowe; Zjednoczenie Budownictwa w Warszawie (1952-1982); Zjednoczenie Budownictwa Przemysłowego "Centrum" w Warszawie (1957-1982);
 • Stołeczny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie (1925-1983);
 • Warszawski Kantor Banku Państwa w Warszawie (1886-1916);
 • komitety pożyczkowe: Łomża, Warszawa (1916-1918); komunalne kasy oszczędności: Warszawa, województwo warszawskie (1927-1949).
 • Biuro Odbudowy Stolicy (1945-1951);
 • Warszawska Dyrekcja Odbudowy (1945-1951);
 • Biuro Planowania Rozwoju Warszawy (1972-1999).


Księgi metrykalne i akta stanu cywilnego (XIX-XX w):

 • ewangelicko-augsburskie w Warszawie (od 1808);
 • ewangelicko-reformowane w Warszawie (od 1808);
 • grekokatolickie (unickie) w Warszawie;
 • mojżeszowe w Warszawie (od 1808);
 • prawosławne w Warszawie (od 1808);
 • rzymskokatolickie w Warszawie (od 1808).


Organizacje i zrzeszenia (XIX - XX):

 • stowarzyszenia w Warszawie: charytatywne, zawodowe, kombatanckie,, inwalidów, społeczno-polityczne;
 • towarzystwa w Warszawie: burs i stypendiów /z województwa warszawskiego w granicach do 1975 r./ (1946-1970), społeczne (1957-1970), naukowe (1931-1963);
 • związki zawodowe - województwo warszawskie (1945-1954);
 • PPS - Warszawa i województwo warszawskie (1944-1948);
 • PPR - Warszawa i województwo warszawskie (1944-1948);
 • PZPR - komitety: warszawski komitet wojewódzki w Warszawie (1948-1975); wojewódzkie: Ciechanów (1975-1989), Ostrołęka (1975-1989), Skierniewice (1975-1989), Warszawa (1948-1990); powiatowe z województwa warszawskiego (1948-1975); miejskie, gminne, miejsko-gminne, zakładowe i reprezentatywne POP z województw: ciechanowskie, ostrołęckie, skierniewickie, warszawskie (1948-1989);
 • ZMP - Warszawa i województwo warszawskie (1948-1956);
 • Powszechna Organizacja "Służba Polsce" z województwa warszawskiego (1946-1955).


Instytucje kulturalne, naukowe i inne:

 • muzea w Warszawie;
 • redakcje czasopism w Warszawie; 
 • teatr, opera i operetka,
 • szkoły w Warszawie: powszechne, zawodowe, kursy; średnie; wyższe, Cesarski Uniwersytet Warszawski 1869-1917, Wyższa Szkoła Dziennikarska w Warszawie 1925-1939.


Akta majątków ziemskich, rodów, rodzin i osób oraz spuścizny:

 • archiwum Stanisława Broniewskiego (1939-1945);
 • zbiory, kolekcje i spuścizny osób i rodzin warszawskich, m.in. Fukierów, Mariana Gajewskiego, Korotyńskich, Stanisława Leszczyńskiego, Walerego Przyborowskiego.


Zbiory:

 • afisze, druki ulotne;
 • albumy, ryciny, grafiki, pocztówki;
 • zbiór ksiąg meldunkowych z Warszawy ([1862], 1928-1978)


Mapy i plany:

 • kolekcja map i planów Warszawy (1762-1988);
 • kolekcja map i planów poza warszawskich (1789-1992).


Dokumentacja techniczna:

 • występuje w aktach biur projektów: leśnictwa, kanalizacji i wodociągów, energetyki, melioracji, przemysłu farmaceutycznego, geodezji i terenów zielonych, budownictwa: mieszkaniowego, przemysłowego, komunalnego, wiejskiego.


Dokumentacja foto- i fonograficzna:

 • spuścizny fotografików z Warszawy (XIX-XX), m.in. Zdzisława Marcinkowskiego, Antoniego Nowosielskiego;
 • zbiory fotografii, pocztówek;
 • Zbiór byłych "Zawiszaków" 1933-1981

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-28
Data publikacji:2015-05-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:44199