Publikacje wydane lub współwydane przez Archiwum Państwowe w Warszawie (wybór)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 lipca 2018
 • 13 Pułk Piechoty w kampanii wrześniowej 1939 r. Relacje i wspomnienia, oprac. K. Łukawski, K. Wiśniewski, M. Świdwa, Pułtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Pułtuska Biblioteka im. J. Lelewela, Pułtusk 2019
 • A jednak jest Warszawa!!!, oprac. zbior., Warszawa 2015
 • Adam W. Englert, żołnierz, historyk, archiwista, Warszawa 1997
 • J. Adamska, A. Przewoźnik, Kazimierz Skarżyński (1887–1962). W imię prawdy o zbrodni katyńskiej, Warszawa 2015
 • Archiwum Biura Odbudowy Stolicy, oprac. zbior., Warszawa 2011, ss. 79
 • Archiwum jako warsztat pracy nauczyciela historii. Scenariusze lekcji dla nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, Warszawa 2010
 • Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Łowiczu. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. M. Wojtylak, Warszawa 2008
 • Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Otwocku. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. G. Matejuk, T. Walczak, Warszawa 2014
 • Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku. Informator o zasobie archiwalnym, oprac. K. Wiśniewski, Warszawa 2013
 • Atlas historyczny Warszawy, t. 2, Plany zagospodarowania przestrzennego z lat 1916-2002, Warszawa 2004
 • Bez korzeni nie zakwitniesz — Warszawa moją małą ojczyzną. Scenariusze lekcji dla nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, red. T. Stachurska-Maj i V. Urbaniak, Warszawa 2012
 • Czerwiec 1976 w Ursusie. Dokumenty, relacje, zdjęcia, Warszawa 2006
 • Cztery wieki - cztery panoramy, red. nauk. M. Sikorska,Warszawa 2009
 • Dawna kartografia miast, red. J. Ostrowski, P. Weszpiński, Z dziejów kartografii, t. 15, Warszawa 2011
 • Educare necesse est — dziedzictwo pamięci, red. nauk. V. Urbaniak, Wydawnictwo DiG i Archiwum Państwowe w Warszawie, Warszawa 2020
 • Educare necesse est — ale jak i dlaczego? Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. nauk. V. Urbaniak, Warszawa 2017
 • Educare necesse est — powrót do źródeł. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. nauk. V. Urbaniak, Warszawa 2017
 • Educare necesse est — wokół idei patriotyzmu. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. nauk. V. Urbaniak, Warszawa 2019
 • Emigracja z Europy do Ameryki 1840-1920. Opowieści z listów emigrantów, [katalog wystawy, Warszawa 2005]
 • Karol Handke, Wspomnienia. W kepi i w hełmie — dzieciństwo i młodość w Pułtusku (1914–1926). Moja wojenna tułaczka (1939–1946), oprac. K. Łukawski, K. Wiśniewski, Pułtusk 2015
 • I Warszawa nie zawiodła. W 90. rocznicę bitwy warszawskiej, A. Stawarz, Warszawa 2010
 • Inżynierowie bez granic. Lindleyowskie plany Warszawy przełomu XIX i XX wieku, Warszawa 2006
 • Kamienie milowe w kartografii, red. J. Ostrowski, P.E. Weszpiński, Z dziejów kartografii, t. 17, Warszawa 2013
 • Katalog wystawy Metryki Warszawy i Mazowsza XII-XX w., Warszawa 1992
 • Koniec lata, M. i M. Mikulscy, Warszawa 2009
 • H. Kowalski. J. Miziołek, Kronika Pałacu Kazimierzowskiego Feliksa Pawła Jarockiego, Warszawa 2016
 • „Kronika Warszawy” Bibliografia zawartości tomów czasopisma za lata 1925-2019 Dodatek do tomu 1 (161)-2 (162), oprac. H. Faryna-Paszkiewicz, redakcja i indeks H. Faryna-Paszkiewicz i V. Urbaniak, Archiwum Państwowe w Warszawie i Dom Spotkań z Historią
 • Krakowskie Przedmieście w obiektywie Zdzisława Marcinkowskiego 1904-1939, Warszawa 2008
 • Krzywe Koło w czasie i przestrzeni [katalog wystawy], oprac. M. Jaszczyńska, M. Jurgo-Puszcz, V. Urbaniak, Warszawa 2016
 • S.K. Latek, Tajna „Solidarność” w Pułtusku w latach 1982–1986: wspomnienia konspiratora, Folia Historia Pultoviensia, red. K. Wiśniewski, t. 1, Pułtusk 2014
 • Leksykon prasy łowickiej, W. J. Wysocki, Łowicz 1997
 • Listy, pisma ulotne, broszury i inne materiały z akt żandarmerii rosyjskiej guberni warszawskiej 1872-1915, M. Pleskaczyńska, Warszawa 1996
 • Na prawo most, na lewo most, a dołem Wisła płynie... (The bridge on the right, the bridge on the left, and down flows the Vistula river...). Katalog wystawy, oprac. V. Urbaniak, Warszawa 2017
 • Niepodległa Warszawa w obiektywie Zdzisława Marcinkowskiego, oprac. zbior., Warszawa 2018
 • Niepokorni 1976–1989. Mieszkańcy powiatu grodziskiego na rzecz wolności. Undaunted 1976–1989. The contribution of people in the Grodzisk region towards freedom, oprac. zbior., t. 1, Milanówek 2012
 • Niepokorni 1976–1989. Mieszkańcy powiatu grodziskiego na rzecz wolności. Undaunted 1976–1989. The contribution of people in the Grodzisk region towards freedom, oprac. zbior., t. 2, Warszawa 2014
 • Nie po drodze nam z przeciwnikami socjalizmu [katalog wystawy], Warszawa 2009
 • Od wojny do wojny, czyli obraz życia Warszawy w czasach przełomu, oprac. V. Urbaniak, M. Jaszczyńska, R. Sztarski, Warszawa 2019
 • Pamięć Warszawy, pamięć Polski, pamięć świata [folder wystawy, Warszawa 2011]
 • Pamiętniki i korespondencja z lat 1920, 1939-1945, W. Kocot, do druku podali R. Lolo i K. Wiśniewski, Pułtusk 2009
 • Pamiętniki Józefa Procnera, red. A. Stawarz, Żyrardów 2009
 • Polacy w Gruzji - Poles In Georgia, oprac. zbior., Warszawa 2010
 • Pozdrowienia z Warszawy. Warszawa 2005
 • Pułtuska "Solidarność" 1980-1981. Wspomnienia i dokumenty, oprac. B. Potykaj, K. Wiśniewski, Pułtusk 2011
 • Slavic Capitals in 2D. History of Slavic Capitals Through the Archival Materials, Ljubljana 2013
 • "Umówiłem się z nią na dziewiątą..." czyli o rozrywkach przedwojennej Warszawy, oprac. A. Belka, Warszawa 2012, ss. 54
 • Vivat Konstytucja! W 220. rocznicę Konstytucji 3 maja. Viva the Constitution! The 2220th Anniversary of the May 3rd Constitution, oprac. zbior., Warszawa 2011
 • Warszawa 1920. Warsaw 1920, oprac. V. Urbaniak, M. Jaszczyńska, R. Sztarski, Archiwum Państwowe w Warszawie, Warszawa 2020
 • Warszawa na przełomie XIX i XX wieku w pamiętnikach Przygodnego, wstęp M. Jaszczyńska, V. Urbaniak, Warszawa 2020
 • Warszawiaków portret niedzisiejszy. Yesterday’s Portrait of the Inhabitants of Warsaw oprac. E. Suchmiel, V. Urbaniak, Warszawa 2013
 • Warszawski trudny czas, czyli stolica i jej mieszkańcy w świetle archiwaliów. Scenariusze lekcji dla nauczycieli historii wszystkich etapów edukacyjnych, red. T. Stachurska Maj i V. Urbaniak, Warszawa 2015
 • Warszawskie lato fotografii, Warszawa 2007
 • Wielka historia małych miasteczek: Otwock — uzdrowisko i letnisko Warszawy, oprac. zbior., Warszawa 2016
 • Wola Pamięci. Cmentarz Powstańców Warszawy na Woli, oprac. zbior., Warszawa 2013
 • Wykonywa się fotografie... Znani i nieznani w obiektywie warszawskich fotografów z II połowy XIX wieku, oprac. M. Sikorska, Warszawa 2008
 • Wypędzeni z Warszawy 1944. Losy dzieci [katalog wystawy, Warszawa 2007
 • Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach…, oprac. V. Urbaniak, M. Jaszczyńska, Archiwum Państwowe w Warszawie, Warszawa 2020
 • Za murem. Jak powstawało warszawskie getto. Fotografie z 1940, Warszawa 2007
 • Zofia Wróbel, Wspomnienia… i nie tylko (1941–1960). Udrzyn — wieś w Puszczy Białej. Liceum Pedagogiczne w Pułtusku, ed. K. Łukawski, K. Wiśniewski, Pułtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Pułtuska Biblioteka im. J. Lelewela, Pułtusk 2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-07-30
Data publikacji:2018-07-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9653