Jakie zadania realizuje archiwum?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2015
  • Archiwum kształtuje narastający zasób archiwalny, czyli wpływa na twórców zespołów, przez prowadzenie instruktażu i nadzoru, ażeby materiały archiwalne o wartości historycznej były prawidłowo zabezpieczane.
  • Archiwum gromadzi materiały archiwalne, czyli uzupełnia zasób archiwalny przez dopływy (przejęcia od twórcy zespołu), w drodze rewindykacji (ekstradycji), scalania, nabytków (dary, depozyty, kupno).

 

  • Archiwum przechowuje i zabezpiecza materiały archiwalne w przeznaczonych do tego celu budynkach i pomieszczeniach magazynowych zapewniających ochronę przed ogniem, wodą, światłem, temperaturą, klęskami żywiołowymi, wojnami, człowiekiem, fauną i florą; zapewnia ich konserwację oraz wykonuje ich mikrofilmowanie.
  • Archiwum ewidencjonuje materiały archiwalne, czyli sporządza spisy przejętych materiałów oraz karty zespołów (obejmujące takie elementy jak: nazwa zespołu, zakres chronologiczny, rozmiary zespołu) do kartoteki zasobu.
  • Archiwum porządkuje materiały archiwalne, czyli na podstawie ustaleń metodyki archiwalnej nadaje materiałom archiwalnym w zespole (zbiorze) prawidłowy układ (proces porządkowania obejmuje: segregację, klasyfikację, brakowanie i systematyzację).
  • Archiwum opracowuje materiały archiwalne, czyli wykonuje czynności wchodzące w zakres porządkowania zespołu (zbioru), a następnie sporządza do niego inwentarz ze wstępem, a niekiedy także inne pomoce archiwalnych, jak np. indeksy, sumariusze (zestawienie streszczeń dokumentów tworzących dany zespół)
  • Archiwum udostępnia materiały archiwalne, czyli na podstawie obowiązujących przepisów organizuje dla zainteresowanych osób i instytucji różne formy korzystania z materiałów archiwalnych, jak np. kwerendy (genealogiczne, własnościowe, urzędowe, naukowe), korzystanie z akt w pracowni naukowej, usługi reprograficzne.
  • Archiwum popularyzuje swój zasób, czyli publikuje wydawnictwa źródłowe, organizuje wystawy, lekcje, pokazy archiwalne i zajęcia edukacyjne.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-06-05
Data publikacji:2015-06-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:8646