Dogaszanie resztek pożaru na dachu kamienicy przy ul. Siennej, 27.08.1944 r.