Czytanie prasy powstańczej, Kurier Stołeczny - Tamka, 19.08.1944 r.