Przeciąganie linii telefonicznej przez powstańczy oddział łączności na rogu ul. Jasnej i Moniuszki, 13.08.1944 r.